Introductie

Onze africhting is gebaseerd op het scheppen van goede omgangsbanden tussen meester en hond. In alle gevallen moet de meester de ultieme autoriteit blijven. Deze hiërarchie is absoluut noodzakelijk in het paar 'meester en hond'. De meester (en in zijn afwezigheid, alle leden van de familiale cel) blijft het hoofd van de 'meute' die bestaat uit de familie en de hond.

Een goed sociaal gedrag onder de honden en de mensen in het algemeen, is het principiële uitgangspunt van de lessen. Daarom gebeuren de lessen in groep onder leiding van gespecialiseerde monitoren.

De monitoren zullen U aanleren hoe U te gedragen tegenover uw honden; hoe hem aan te leren dát uit te voeren wat U van hem eist; hoe hem te leren werken. De hond zal leren hoe naar zijn meester te luisteren en hem te gehoorzamen. De hond is van nature vriendelijk voor zijn meester. U zult leren hoe voordelig gebruik te maken van zijn natuurlijk vriendelijk gedrag zodat hij aangenaam wordt voor iedereen en hij leert hoe zich correct te gedragen in alle omstandigheden van het dagelijkse leven. Verlies nooit uit het oog dat een hond een dier is en moet blijven en dat zijn plaats in de familiale hiërarchie de laatste is. Nochtans moet men zijn rechten eerbiedigen en eigen plichten tegenover hem naleven.

Onze doelen

- De meester moet leren nuttige en duidelijke bevelen te geven aan zijn hond.
- De hond moet leren zijn meester te gehoorzamen en een goed sociaal gedrag te tonen tegenover de mensen en de andere honden.
- De natuurlijke kwaliteiten van de hond ontwikkelen.
- De genegenheid en verstandhouding scheppen en versterken, evenals de hiërarchie in het paar 'meester en hond'.
- Eventuele vervormingen van een eerste deficitaire of misverstane africhting rechtzetten.

Beproefde methode

- Opleiding van de meester.
- Groepswerk op herhaalde wijze en in zachtheid.
- Goed sociaal gedrag van de hond door contact met andere honden en meesters.
- Gehoorzaamheid van de hond door korte bevelen, gemakkelijk begrijpbaar voor de hond.
- Herhaling van de oefeningen op verschillende manieren rekening houdend met de evolutie van de band tussen meester en hond.

Volg ons